Zelf aanmelden

Maak een keuze uit de volgende situaties, welke op u het meest van toepassing is:

Ik woon zelfstandig en ontvang nu nog geen zorg, of ik heb in het verleden zorg ontvangen maar krijg deze nu niet meer. Ik heb al een indicatie vanuit het CIZ of mijn gemeente (WMO) en wil graag met een PGB zorg gaan inkopen bij Zorggroep Zuyd.

Zorggroep Zuyd nodigt u uit om geheel vrijblijvend contact op te nemen voor een kennismakingsafspraak bij u thuis of op een locatie die voor u het prettigst is. Natuurlijk mag iemand uit uw omgeving u daarbij helpen en bij dit gesprek aanwezig zijn. 

Bij het kennismakingsgesprek nodigen wij u uit om uw ondersteuningsbehoefte(n) aan te geven en informeren wij altijd naar uw persoonlijke situatie en hulpvraag. In uw indicatiebesluit van het CIZ of uw gemeente staat omschreven welke soort zorg er voor u is geïndiceerd, houd uw indicatiebesluit daarom gereed bij het kennismakingsgesprek. Graag vertellen wij daarbij zelf meer over onze organisatie en hoe wij samen met u en bijvoorbeeld uw familie-netwerk willen samenwerken.   

Ik ben al (op basis van een PGB dan wel Zorg in Natura) in zorg bij een zorgverlener of -instelling en wil graag (deels of in zijn geheel) de overstap maken naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding van Zorggroep Zuyd. 

Zorggroep Zuyd gaat graag met u en/of uw huidige zorgverlener in gesprek of de overstap naar onze zorgverlening voor u een passende stap is. Dit doen wij altijd op een persoonlijke en betrokken wijze en denken graag mee. In een persoonlijk gesprek stellen wij u bijvoorbeeld de volgende vragen. Waarom is uw huidige situatie niet meer passend? Welke verwachtingen heeft u ten aanzien van een nieuwe zorgverlener? Graag vertellen wij daarbij zelf meer over onze organisatie en hoe wij samen met u en uw eventueel reeds betrokken hulpverleners willen samenwerken, om de overstap naar Zorggroep Zuyd voor u zo prettig mogelijk te laten verlopen.​   

Ik ben in zijn geheel nog niet bekend met hulpverlening en heb nog geen indicatie voor zorg van het CIZ of mijn gemeente. Kan ik mij dan toch aanmelden?


Zorggroep Zuyd is u graag van dienst bij het in kaart brengen van wat u nodig heeft en bij welke indicerende instantie u het beste terecht kunt. Bij het CIZ, dan wel uw gemeente kunt u een indicatie aanvragen. Dit doet u zelf, dan wel met behulp van uw wettelijk vertegenwoordiger of een onafhankelijk cliëntondersteuner. Wij helpen u graag op weg met deskundig advies, opgebouwd uit ruim 10 jaar werkervaring in de ambulante zorg en onze samenwerking en bekendheid met diverse zorgloketten. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een indicatie en/of een PGB enige weken kan duren.   

Postadres

Zorggroep Zuyd
Postbus 71
5710 AB Someren

Bezoekadres

Zorggroep Zuyd
Jan Campertstraat 11
6416 SG Heerlen