Visie & MISSIE

Zorggroep Zuyd biedt zorg en ondersteuning aan mensen met psychiatrische problematiek en / of een (verstandelijke) beperking om hen in staat te stellen zelf de richting in hun eigen leven te bepalen. Hierin staan de wensen in het bepalen van de richting van hun leven van de client centraal.

Visie Zorggroep Zuyd

Zorggroep Zuyd ziet het als haar taak om mensen met psychiatrische problematiek en / of een (verstandelijke) beperking bij te staan om de kwaliteit van hun bestaan in de samenleving te verbeteren. Mensen met  psychiatrische problematiek en / of een (verstandelijke) beperking willen alles wat ze zelf kunnen, ook zelf mògen doen. Uitgangspunt in onze zorg is daarom dat de cliënt centraal staat. De cliënt kan kiezen uit een breed aanbod van zorg- en ondersteuningsdiensten. Samen met de cliënt zoekt Zorggroep Zuyd naar passende oplossingen. Zorggroep Zuyd werkt in de regio Noord Brabant en Limburg, te midden van een uitgebreid netwerk. 

Zorggroep Zuyd is een professionele, cliëntgerichte en efficiënte organisatie die een goede naam hoog te houden heeft. Competente en vriendelijke medewerkers zorgen ervoor dat de cliënt de gewenste zorg en ondersteuning krijgt van een kwalitatief hoog niveau. Zorggroep Zuyd werkt vanuit een heldere visie op zorg- en dienstverlening aan mensen met psychiatrische problematiek en / of een (verstandelijke) beperking en draagt haar beleid op herkenbare wijze uit.

Kwaliteit van Zorg / Certificeringen