Zuyd Ambulant

Eigen omgeving, ambulante ondersteuning

De maatschap ‘Zorggroep Zuyd’ berust op het gezamenlijk streefdoel van enthousiaste jonge ondernemers op de zorgkaart van de provincies Limburg en Noord-Brabant: namelijk het bieden van eigentijdse, ‘out of the box’ ambulante hulpverlening.
Onze cliënten, maar ook collega-professionals die een aanvullende ondersteuning kunnen gebruiken, hebben de vrijheid hun eigen zorg vorm te geven samen met ons.

Zorggroep Zuyd biedt professionele, laagdrempelige, ambulante ondersteuning en persoonlijke begeleiding op maat. Dit kan bij de cliënt aan huis en/of door middel van aansluiting bij het betrokken gezins- en ondersteuningssysteem. Zorggroep Zuyd streeft ernaar een unieke schakel en ketenpartner te zijn in de netwerkgerichte ondersteuning voor cliënten die behoefte hebben aan maatwerk in hun zorgtraject.

Onze hulpverlening is erop gericht de regie en het overzicht van het ondersteuningsnetwerk om de cliënt heen in kaart te brengen, vorm te geven en zo een maatwerkgerichte zorgomgeving neer te zetten. Wij streven ernaar op deze wijze de kwaliteit van leven en de maatschappelijke positie van de cliënt te optimaliseren. Samenwerking en het in kracht stellen van de afzonderlijk betrokkenketenpartners in het zorgtraject van de cliënt zijn dan ook speerpunten in onze ondernemersvisie.

Zorggroep Zuyd werkt met een ambulant team met een verscheidenheid aan disciplines en ruime ervaring in het werkveld van de zorg. Wij bekijken voorafgaand aan het zorgtraject samen met de cliënt waar ondersteuning nodig is en welke hulpverlener(s) een prettige en vertrouwde aanvulling mag/mogen worden in het sociale (ondersteunings) netwerk van onze cliënt.

Voorbeelden van zorgvragen waarmee u bij Zorggroep Zuyd terecht kunt zijn:

  • Ambulante individuele begeleiding bij psychische of psychiatrische klachten. Welke plaats nemen uw klachten in in uw leven? Hoe gaat u met uw klachten om en hoe kan uw omgeving u daarbij helpen?
  • Ambulante individuele begeleiding (begeleid/beschermd wonen) bij
  • een verstandelijke beperking. Wat kunt u zelf heel goed en waarbij is er ondersteuning nodig? Denk hierbij aan het voeren van een eigen huishouden, budgetverantwoord inkopen, aandacht voor uw persoonlijke verzorging, gezonde keuzes maken, helpen bij het begrijpen van de wereld om u heen.
  • Ambulante pedagogische ondersteuning voor gezinnen of (alleenstaande) ouders met kinderen. Heeft uw kind speciale behoeften of aandacht nodig bij de opvoeding, ontwikkeling en scholing? Hoe ziet het netwerk van uw gezin eruit en beschikt u over een veilige omgeving voor het opgroeien van uw kind?
  • Netwerkgerichte zorgverlening door samen te werken met regionale expertiseteams die vanuit hun zorgveld reeds betrokken zijn bij onze cliënt. Denk hierbij aan Reclassering Nederland, ACT-teams maar ook aan bewindvoerders en wijkzorgverleners.
  • Ondersteuning bij het vinden van woonruimte passend bij uw persoonlijke situatie en behoeften, waarbij u zelfstandig begeleid woont in de woonwijk.

Postadres

Zorggroep Zuyd
Postbus 71
5710 AB Someren

Bezoekadres

Zorggroep Zuyd
Jan Campertstraat 11
6416 SG Heerlen