Zuyd Verbindt

Overzicht en coördinatie als: ‘Spil in het web’

Zorggroep Zuyd is een initiatief van jonge zelfstandig zorgprofessionals met als primair speerpunt het personaliseren en bundelen van hulpverlening, waarbij maatwerk wordt geboden om te kunnen voorzien in de zorgbehoefte van de cliënt. 

Zorggroep Zuyd onderscheidt zich daarbij als een innovatieve ondersteuningsschakel in het vaak al zo veelzijdige en omvangrijke bestaande zorgnetwerk. Waar cliënt en hulpverleners het overzicht, maar ook elkaar dreigen te verliezen in de zorgopzet en het traject, kan Zorggroep Zuyd de partijen samenbrengen en de betrokken expertisegebieden elk in hun zo waardevolle eigen kracht stellen. Voor de cliënt kan dit leiden tot meer overzicht, spanningsvermindering, een meer doelgerichte ontwikkeling en een verbeterde maatschappelijke positie.  


Uw ondersteuningstraject

Zorggroep Zuyd werkt met een individueel ondersteuningsplan voor cliënt en hulpverlener waarin de leefsituatie en kernbehoeften van de cliënt uiteen worden gezet, de zorgdoelen en werkwijzen in kaart worden gebracht en periodiek met het netwerk worden geëvalueerd volgens de zelfredzaamheidsmatrix. 

Het werken buiten de vastgelegde kaders van reguliere begeleidingsmethodieken door het individu als uitgangspunt te nemen en de mogelijkheden samen met de cliënt te gaan ontdekken en het zorgnetwerk om de cliënt heen zo te verstevigen, zie wij als een onmisbare pijler in ons werk. Deze uitdaging willen wij ook graag samen met u als professional aangaan:

het uitwisselen en samen (opnieuw) vormgeven van het hulpverleningstraject voor uw cliënt(en) achten wij een waardevolle toevoeging en een onmisbare schakel in het tegenwoordige zorgnetwerk.


Zuyd voor professionals & verwijzers

Zorggroep Zuyd nodigt collega’s in de zorg dan ook uit om middels het contactformulier, dan wel via email info@zorggroepzuyd.nl vrijblijvend uw casus, werkwijze en zorgvisie voor te leggen. Als huisarts, psycholoog, praktijkondersteuner GGZ, maatschappelijk werker of collega in de hulpverlening anderszins kunt u tevens middels bovengenoemde kanalen uw cliënt(en) vrijblijvend doorverwijzen naar Zorggroep Zuyd voor een oriënterend gesprek. Wij stellen aanvullend persoonlijk contact ten bate van de overdracht en grondslag voor uw verwijzing op prijs.

Postadres

Zorggroep Zuyd
Postbus 71
5710 AB Someren

Bezoekadres

Zorggroep Zuyd
Jan Campertstraat 11
6416 SG Heerlen